Radio Aleksandar Makedonski

Radio Aleksandar Makedonski

Радио Александар Македонски за прв пат започна да jа емитува своjата програма во 1995 година, во ден Илинден, втори Август, во град Кичево. .БольшеОцените радио
LaLaRadio.online
Отзыв о радио