RTVS Litera

RTVS Litera

Rádio Litera je ôsmy okruh Slovenského rozhlasu a spolu s Rádiom Klasika a Rádiom Junior patrí k novým digitálnym programovým službám. Je jediným projektom v slovenskom rádiovom priestore, ktorý ponúka 24-hodinové slovné, umelecké a literárno-dramatické programy. Vysiela poéziu, prózu, drámu a publicistiku — programy zamerané na intelektuálnejších poslucháčov od 15 rokov, ktorí majú radi hovorené slovo.

Контакты радио RTVS Litera:
[email protected]
Адрес: Mýtna 1 P.O. Box 55 Bratislava 15 817 55


Оцените радио
LaLaRadio.online
Отзыв о радио