Rádio Plus

Rádio Plus

Nové informačné rádio v Nitre sa stalo 1.7. o 17. hodine 2014 realitou. Rádio Plus vzniklo, aby zaplnilo priestor po nitrianskom N-Rádiu, ktoré ukončilo svoje poslanie v roku 2007. Na základe analýz bolo zistené, že popri veľkých rádiách majú význam aj malé, lokálne rádia s programom zameraným na oblasť pokrytia. Univerzitné Rádio Plus je súčasťou Mediálneho centra Filozofickej Fakulty UKF v Nitre. Na príprave jeho vysielania sa podieľajú hlavne študenti žurnalistiky, marketingovej komunikácie, ale aj ďalších študijných odborov pod vedením pedagógov i ľudí z praxe. Projekt vznikol za významnej pomoci súkromného sektora a aplikuje systémy, ktoré sú používané vo väčšine mienkotvorných médií, vrátane verejnoprávnych.

Контакты радио Rádio Plus:
[email protected]
Телефон: + 421376408549
Адрес: B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra


Оцените радио
LaLaRadio.online
Отзыв о радио