Radio Lumen

Radio Lumen

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.Našim cieľom je človek ako Božie dieťa a jeho zameranie na večný život s Trojjediným Bohom. Chceme, aby sa vyvíjal intelektuálne, duchovne, eticky a emocionálne.

Контакты радио Radio Lumen:
[email protected]
Телефон:+421 48/471 0810
Адрес: Kapitulská 2 974 01 Banská Bystrica


Оцените радио
LaLaRadio.online
Отзыв о радио