Skala Muzički Radio

Skala Muzički Radio

Cilj projekta je da se građani svakodnevno upoznaju sa problemimima koji ih okružavaju uz permanentan pritisak kod nadležnih organa da se problemi riješe.Takođe je cilj stalna edukacija kada je u pitanju kultura, nauka, školstvo, borba protiv upotrebe droge, borba protiv korupcije, i slične teme.Skala radio se čuje na području Boke Kotorske, gdje živi preko 67.902 stanovnika i zaleđa sa preko 20.000.

Контакты радио Skala Muzički Radio:
[email protected], [email protected], [email protected]
Телефон: +382 32 302 688
Адрес: Stari grad, Kotor, Crna Gora, 85330 Kotor, Montenegro


Оцените радио
LaLaRadio.online
Отзыв о радио